Hakkımızda | RobinCode.org

Hakkımızda

Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz ve Değerlerimiz


Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası alanda çocuklara yönelik güvenli ve eğitici yazılımların geliştirilmesi ve bilişim teknolojilerinin çocuklara yönelik entegrasyonunda fark yaratmak ve dünya ölçeğinde geleceği şekillendiren bir organizasyon olmak.


Misyonumuz

Ülkemizin geleceğini şekillendirecek yarının büyükleri olan bugünün çocuklarına bilişimle algoritmik düşünce yapısını öğretmek, problem üreten değil problem çözen, teknolojiye entegre bir nesil yetiştirerek, eğitimde fırsat eşitsizliğine çözüm olabilmek.


Hedeflerimiz

  • Algoritmik düşünce sistemini öğrenmiş bir nesil yetiştirmek.
  • Bugünün çocukları, yarının gençlerini problem çözme odaklı düşünmelerini öğretmek.
  • Teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten bir nesil yetiştirerek geleceği şekillendirmek.
  • Eğitimde ve toplumdaki fırsat eşitsizliğine; teknolojiyi, avantajlı ve dezavantajlı çocuklara öğreterek çözüm olabilmek.

Değerlerimiz

Dürüstlük, şeffaflık, adalet ve saygıyı temel prensipler olarak görmek.

Gelecek ve sonuç odaklı olmak: Eğitimlerimiz ve geliştirdiğimiz yazılımlarımız sonuç odaklıdır. Bu geleceğimizi güvence altına almamızı sağlar. Ayrıca organizasyonumuz ve sosyal sorumluluk inisiyatifleri için sağlam bir temel oluşturur.

  • İnisiyatif ve kararlılık : İnisiyatif alarak hareket ediyor, girişimci sorumluluklar alıyor ve hedeflerimizin peşinden kararlılıkla gidiyoruz.
  • Adil davranış: Çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla adil bir şekilde çalışıyor ve bu adil yaklaşımı kurumsal başarımızın temel taşı olarak görüyoruz.
  • Açıklık ve güven : Organizasyonumuzun önemli konularının iletişimini zamanında ve açıklıkla yapıyoruz. Böylece güvene dayalı bir işbirliğinin temelini oluşturuyoruz.
  • Güvenilirlik ve inandırıcılık : Sadece yerine getirebileceğimiz sözler veriyor ve vaat ettiklerimizi görevimiz olarak görüyoruz. Tüm iş ilişkilerimizde yasalara uygun hareket ediyoruz.
robincde
eğitimciler için
robincode
Facebooktwitterpinterestyoutubeinstagram